plugin upload image manager tinymce codeigniter – www.codeigniter.vnLàm thế nào để upload hình ảnh, quản lý và chèn hình ảnh trong codeigniter với trình soạn thảo (TINYMCE) ? câu hỏi mà tôi chắc rồi nhiều bạn sẽ hỏi.
Hay cách nào tốt nhất, cái nào đẹp và phù hợp cho tinymce với codeigniter.
Vậy tôi xin chia sẽ với các bạn cách tôi thường làm như sau:
trước tiên tôi sẽ phải xem bài hướng dẫn tích hợp editor tinymce vào codeigniter đã. rồi sau đó chúng ta download plugin:
http://www.responsivefilemanager.com/
và tiếp tục công việc như sau:

Best Coding Language to Learn for Beginnerssource

Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!