Laravel tutorial 7: Create Register & Login Page – Tạo trang đăng ký và đăng nhậpTrong video này chúng ta sẽ tạo trang đăng ký và đăng nhập với laravel.
Đây là một video bổ ích tổng hợp các kiến thức cơ bản của laravel, các bạn không nên bỏ qua 😀
Các kiến thức tổng hợp:
+Routes(get,post,filter)
+Blade Teamplate
+Eloquent ORM
+AJAX

Thư viện sử dụng
+Jquery Validate
+Bootstrap CSS3

Source code on github: https://github.com/thanhtungdp/laravel-login
Các bạn download về chép đề vào thư mục laravel mới

Email:tungptkh@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/phanthanh.tung.1238
Slide: https://www.mediafire.com/?qzq5gwf87z8eefi

source

Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!