วีดีโอสอน Codeigniter (CI) ชุดที่ 8 Database Select.aviวีดีโอสอน Codeigniter ชุดที่ 8 เรามาเรียนรู้การ select database และ รู้จักการเรียกใช้ helper url เพื่อใช้งานส่วนของ base_url() site_url() anchor() กันครับ

source

script type="text/javascript" src="http://aos-creative.prf.hn/creative/camref:100l3Rd/creativeref:10l3694">

Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!