રિઝનિંગ આલ્ફાબેટ સાંકેતિક ભાષા (Coding Decoding) | Reasoning #4 | NILE's Academy | Bharat N Nakumતમે અહિં આવ્યા, અદભુત!!
New Channel : http://bit.ly/BharatNNakum

નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત સંપૂર્ણ કોર્સની સિરીઝના આ વિડીયોમાં અમોએ થોડાક રસપ્રદ ગુણોત્તર અને પ્રમાણ ના દાખલા શિખવાડયા છે. અમોને આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવશે.

ગણિત સંપૂર્ણ કોર્સ = http://bit.ly/Class3AllMaths
રિઝનિંગ સંપૂર્ણ કોર્સ = http://bit.ly/Class3AllReasoning

NILE’s Academy = http://www.youtube.com/c/NILEsAcademy
Bharat N Nakum = http://www.youtube.com/c/BharatNNakum

Follow on Other Social Media
Telegram = http://t.me/NILEs_Academy
Instagram = https://www.instagram.com/niles_academy

Full Course
ગણિત | Maths = http://bit.ly/Class3AllMaths
રિઝનિંગ | Reasoning = http://bit.ly/Class3AllReasoning

5 Second Trick
GK શોર્ટકટ ટ્રીક = http://bit.ly/GKTrick
ગણિત શોર્ટકટ ટ્રીક = http://bit.ly/MathsReasoningTrick
રિઝનિંગ શોર્ટકટ ટ્રીક = http://bit.ly/MathsReasoningTrick
ગુજરાતી વ્યાકરણ શોર્ટકટ ટ્રીક = http://bit.ly/GujaratiGrammarTrick
5 Second Trick = http://bit.ly/5secondTrick

Full Course
સવારે 09:00 AM = Maths by Bharat N Nakum
સાંજે 09:00 PM = Reasoning by Bharat N Nakum

5 Second Trick
સવારે 10:00 AM = GK ટ્રીક by Bharat N Nakum
બપોરે 01:00 PM = ગણિત ટ્રીક by Bharat N Nakum
બપોરે 04:00 PM = ગુજરાતી વ્યાકરણ/GK ટ્રીક by Bharat N Nakum
સાંજે 06:00 PM = રિઝનિંગ ટ્રીક by Bharat N Nakum

NILE’s Academy એક YouTube ચેનલ છે, જ્યાં તમને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેના વિડિઓઝ મળશે, નવી વિડિઓ દરરોજ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે 🙂

#MathsSortTrick #Coding_Decoding

source

Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!